Friday, August 26, 2016

प्रवासी


मी प्रवासी.. प्रवास संसार....
गुंतुनिया इथे, थांबू कसा?
खुणावती मज, अनंत पसारा...
मोह दिगांताचा, टाळू कसा?
#मोहा

Friday, August 19, 2016

तुझी आठवण अन उनाड पाऊस

तुझी आठवण ना, त्या उनाड पावसा सारखी झालीये...
कधी पण येते... कधी भुरभुर पावसा सारखी.. मनाला चिंब चिंब करणारी
तर कधी धो धो कोसळून माझं अस्तित्व पार हलवून सोडणारी...
खरंच, तुझी आठवण म्हणजे पाऊस झालीये..

#मोहा

रात काय, दिवस काय

रात काय, दिवस काय
फकिरास ह्या आता
गांजा काय तुळस काय..

रचतो ऋचा मनाच्या
गवळणी अन गाथा
यमक काय समास काय...

टाकून हा पसारा
जाऊ निघून कधीही
लोभ काय हव्यास काय...

#मोहा

ह्या पावसाने...

ह्या पावसाने कशास, माझ्यातुझ्यात यावे
श्वास तुझे अन माझे उसासे, पुरते भिजून जावे...

डोळ्यात पाहताना, हात हाती धरावा
डोहात डुंबताना, हलकेच श्वास घ्यावा...

#मोहा

Thursday, August 4, 2016

श्राप

तू दिलाच आहे, श्राप भाग्य भोगण्याचा,
आता कशा पुन्हा मी, दारी तुझ्याचं येऊ...

#मोहा

Monday, August 1, 2016

न्हवते कधीच

न्हवते कधीच मजला, असे अवचित भिजायचे,
आज पावसाने पण ही, कसली कमाल केली...
सांज निवताना, विसरण्या तुज निघालो,
ओल्या आठवणींनी अन,नुसती धमाल केली...
सोडूनि दूर आठवांना, मी निघालो एकला,
लगेच सोबतीला त्यांनी, दुःखे बहाल केली....
#मोहा