Friday, October 2, 2015

असाच जागताना...


कित्येक अशा ह्या राती,
उगाच जागत बसलो..
अन् रिते तुझे डोळे,
मी झोप शोधत फिरलो...

रात्रीचा प्रहर हा तिसरा,
साचला अंधार चहूबाजूंनी...
पुनवेचा चन्द्रही गिळला,
कृष्णकाळ्या मेघांनी...

माझ्याच सारखा कोणी,
गिरवीत आहे गज़ला...
दूर फकीर तो जागा,
आठवतंय कोणी त्याला?