Tuesday, March 19, 2019

कसा ह्या क्षणांचा..

कसा ह्या क्षणांचा, क्षणात तास होतो,
अन साचून तास सारे, वैशाख मास होतो....

तू येतेस ना, उन्हाच्या पावलांनी,
उन्हाचा सावल्यांना, कधी त्रास होतो...?

बघू वाट मी, आता कुठवरी,
वर्षे किती सरल्याचा, उगा भास होतो...

ओलेत्या डोळ्यांचे, भिजरे किनारे,
भार आसवांचा, कुठे पावसास होतो...

तुझ्या गावचा वारा, भरुनी उरात घेता,
कधी प्राण आणि, कधी श्वास होतो...

#मोहा