Tuesday, December 25, 2018

मला सुचलेली तू गझल हो

सोडलेस ते केस जरासे
अन ही मोहसांझ पसरली..
पश्चिमज्वाळा विझून गेल्या
पदरकिनार जरा थरथरली..

गजरा सैल जरासा झाला,
अन बट ती जरा लहरली...
सांडल्या अबोल कळ्या अन
घनकाळी ही रात गहरली...

मी स्मरता कविता माझ्या
का तुजला विराणी स्मरली?
मला सुचलेली तू गझल हो,
अलवार मग ही ओळ उतरली...

#मोहा