Monday, July 2, 2018

शिंपून झाली अत्तरे...

आठवांची कुपी ही,
कोण सांडून गेले जातांना,
पावसापरी मग सारी,
शिंपून झाली अत्तरे...

प्रश्नांच्या राशी ह्या, 
कोण मांडून गेले जातांना,
माझ्या तुझ्या मौनातून, 
मग उलगडली ती उत्तरे..

विद्ध सूर अन ताण अशी तू,
छेडून गेली गातांना,
मी ही गात फिरतो आता,
यमक नसलेले अंतरे...

#मोहा

2 comments: