Monday, January 7, 2019

मला हे आताशी, जरा भान आले

मला हे आताशी, जरा भान आले
लपवून आसवे, असे हसता छान आले...

मी निघालो दोस्तीचा, घेऊन पैगाम हा,
अन तुमच्यातून दोस्तहो, बंडाचे निशाण आले...

ओळखीच्या गावात ह्या, सारे कसे मुखवटे,
सारे ओळखीचे हे, चेहरे भयाण झाले...

उगारा तुमचे आसूड ते, चालवा ते सुरे,
माझ्या कवितेचे शस्त्र, कधीचे मयान झाले..

थांबवा विखार आता, अजून वेळ आहे,
जी बाग होती तिकडे, ते कधीच स्मशान झाले...

#मोहा

2 comments: